Visie en doelstelling

Kinderen die deelnemen aan een Fundag zijn kinderen net als ieder ander kind, alleen groeien ze op in een gezin waar een ernstige ziekte voorkomt of voorkwam. Voor één dag wil FunCare4Kids deze kinderen in het middelpunt van de belangstelling plaatsen en een onvergetelijke dag bezorgen. Een dag waar ze zelf actief zijn en waar ze plezier hebben. We willen de kinderen laten merken, dat zij niet de enige zijn in een dergelijke situatie, maar dat vele andere kinderen thuis dezelfde dingen meemaken.

 

Onze visie:

het bevorderen van het welzijn van kinderen in de leeftijdscategorie van 6-16 jaar die opgroeien in een moeilijke thuissituatie waar één of meer gezinsleden een handicap heeft, aan een chronische ziekte lijdt of daaraan is overleden.


Ons motto: 'Een onbezorgde jeugd, je gunt het ieder kind!'

 

Onze doelstelling:

het organiseren van diverse Fundagen, waar kinderen in bovengenoemde situatie de dag van hun leven hebben, een dag die geheel om hen draait. Dit realiseren we door:

  • Organiseren van diverse Fundagen per jaar
  • Aanbieden van een platform waar kinderen in vergelijkbare situaties met elkaar in contact kunnen treden
  • Op nationaal niveau aandacht vragen voor deze groep kinderen om zodoende zoveel mogelijk kinderen te bereiken en een fijne, onbezorgde dag te bezorgen