Klachtenprocedure

Het bestuur van stichting FunCare4Kids streeft er naar om de kinderen telkens weer een onbezorgde Fundag te bieden waar zij centraal staan. Om dit te bereiken werken we met vaste afspraken en procedures om de kwaliteit te waarborgen, dit betreft zowel de aanname van nieuwe vrijwilligers als de inschrijving van nieuwe kinderen, als ook de organisatie van Fundagen. Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren, waar u als ouder niet tevreden over bent, dan staan twee wegen open om dit kenbaar te maken:

 

A. u maakt via fc4k@funcare4kids.nl uw klacht bekend. Het dagelijks bestuur neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op om tot een oplossing te komen.

 

B. indien u niet tevreden bent over de uitkomst van stap a. of indien u deze stap niet wilt zetten, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Op uw verzoek zullen wij u naam en telefoonnummer van een vertrouwenspersoon mailen De vertrouwenspersoon is lid van de Commissie Oud-bestuursleden. Hiermee staat de vertrouwenspersoon enerzijds los van het bestuur, maar is anderzijds volledig bekend met onze procedures, waarden en normen en kent de bestuursleden en meeste vrijwilligers. De vertrouwenspersoon zal samen met u naar een bevredigende en afdoende oplossing zoeken.