Bestuur

FunCare4Kids wordt geleid door een dagelijks bestuur dat bestaat uit 5 leden: voorzitter, vice-voorzitter,secretaris, penningmeester en een bestuurslid. 

De bestuurssamenstelling per 1 november 2016:

 

Sharon Bong-Lowensteyn
Hoofdfunctie: Sharmant en Marketing Directeur Curaberis
Nevenfunctie: Voorzitter FunCare4Kids
 
Arnout Verveen
Hoofdfunctie: Verveen Accountancy en Advisering
Nevenfunctie: Penningmeester FunCare4Kids
 
Wouter Sikma
Hoofdfunctie: Technicus Orthopedisch Schoenmaker
Nevenfunctie: Vice-voorzitter FunCare4Kids
 
Mariette Reijn
Hoofdfunctie: geen
Nevenfunctie: Secretaris FunCare4Kids
 
Rob Karman
Hoofdfunctie: Supply chain professional
Nevenfuctie: Adviseur bestuur FunCare4Kids

 

Het bestuur is bereikbaar via het algemene e-mailadres: fc4k@funcare4kids.nl

 

Het bestuur wordt ondersteund door:

Annemiek Lucas, Programma & Fondsenwerving

Marjan Hartog, Coördinator Vrijwilligers

Carla Hofland, Community | Frontoffice manager van het Stichtingsbureau