Aanmelden van uw kind bij FunCare4Kids

Stichting FunCare4Kids is er speciaal voor kinderen in een moeilijke thuissituatie als gevolg van een gezinslid dat langdurig ziek of gehandicapt is of aan een ernstige ziekte of handicap is overleden.

Vriendjes of vriendinnetjes van uw kinderen mogen dus helaas niet mee, tenzij ook zij zijn aangemeld bij FunCare4Kids omdat ze in een soortgelijke thuissituatie verkeren.

 

Aanmelden gaat gemakkelijk via onderstaande link:

 

Aanmelden kind

 

Nadat u uw kind via de site heeft aangemeld bellen wij u. Tijdens dit gesprek controleren we de inschrijving en heten we u welkom bij FunCare4Kids. 

De stichting hanteert geen medische toets bij het vaststellen of het aangemelde kind tot de doelgroep behoort. Een kind behoort tot de doelgroep wanneer hij of zij gezond is en uit een moeilijke thuissituatie komt door bijv. ziekte of handicap van een van de gezinsleden. Uiteindelijk beslissen de ouders of verzorgers samen met de vrijwilliger van FunCare4Kids of het gezin aan het criterium voor inschrijving voldoet.

 

Na het intakegesprek sturen wij u per e-mail een bevestiging met een welkomdocument om te bewaren en om nog eens rustig door te lezen na het intakegesprek.