Verslag van Job van der Bij (10) Magic Musical Fundag 1 april 2017

Bij de eerste dans workshop gingen de kinderen de musical Tarzan dansen met een dans instructeur. Eerst gingen ze op hun plaats staan. Daarna gingen ze door elkaar dansen. En daarna dans stukjes. En aan het einde moest je door elkaar lopen. Iedereen vond het heel erg leuk. Bij de tweede toneel workshop gingen we opwarmen. Daarna iets nadoen. Daarna de juf nadoen. En emoties nadoen. En we deden de musical Grease. Roel Marcus (9) speelde Danny en Jeske van Gelder (9) speelde Sandy. We hadden een lopend lunch buffet. Iedereen mocht zelf smeren. Bij de laatste zang workshop deden we You`re The One That I Want. Dus twee scènes van Grease werden gespeeld. Iedereen is enthousiast. Er werd gedanst, gezongen en geacteerd. En er was een uitvoering. De ouders vonden het leuk. Het acteren ging goed. En de generale repetitie ging goed. Kortom de dag was geslaagd.  
Job van der Bij